im体育


产品中心
Contact us
公司地址(zhi): 成都市温(wen)江区八一(yi)路北段(duan)18号三医创新中心A区D2栋
咨询(xun)热线: 400-8566189
邮件地址: info@lklongcheng.com

PCR/RT-PCR系列 HOME > 产品中心 > PCR/RT-PCR系列 >

超纯dATP、dCTP、dGTP、dTTP (100mM)   

♦  产品为单一的dNTP,每种浓度均为100mM。
♦  每种dNTP纯度均大于99%。

  • 订货信息
  • 产品描述
  • 技术参数
  • 相关资料
超纯(chun)dATP、dCTP、dGTP、dTTP
产品                                                         货(huo)号                                   描述                                                          价(jia)格
超纯dATP (100mM)                              DP-40111                        0.5ml  (100mM dATP)                           ¥250.00
超纯dCTP (100mM)                              DP-40112                        0.5ml  (100mM dCTP)                          ¥250.00
超(chao)纯(chun)dGTP (100mM)                              DP-40113                        0.5ml  (100mM dGTP)                          ¥250.00
超(chao)纯dTTP (100mM)                              DP-40114                        0.5ml  (100mM dTTP)                           ¥250.00

其他感兴趣的产品(pin)
产品                                                                        货(huo)号(hao)               描(miao)述                                                                           价(jia)格
PCR EasyTM                                                     DP-20031      高效PCR扩增体系/1ml                                     ¥115.00
超纯dNTPs(10mM each)                                    DP-40021      超纯dNTPs混合体系/1ml                                   ¥190.00
RT EasyTM II(First-strand cDNA for Real Time PCR)    RT-01011      快速高效合成用于qPCRcDNA/50rxns              ¥385.00
RT-PCR EasyTM I(One Step)                             RT-02011      RNA为(wei)模板(ban)进行一步法(fa)PCR扩增(zeng)检测/100rxns  ¥1,320.00


 

 

本产品(pin)(pin)(pin)仅供科研使用,请(qing)勿用于医药、临床(chuang)医疗、食品(pin)(pin)(pin)及化(hua)妆品(pin)(pin)(pin)等用途。

Copyright © 2011 - 2020 im体育 All Rights Reserved. Technical support: